« Trở về trang chủ

Thông tin đặt hàng

Loại sản phẩm Sản phẩm Thông số Số lượng Đvt
TÔN

Độ dày

Độ mạ màu

Mã màu

Độ bền kéo (mpa)

Khổ tôn

cây
THÉP TẤM

Độ dày sản phẩm

Độ mạ

Khổ rộng

Độ bền kéo

cây
THÉP ỐNG

Quy cách

Thông số

Độ dày

Độ mạ

cây
XÀ GỒ

Quy cách

Độ dày sản phẩm

Độ bền kéo (mpa)

Khổ rộng

cây

Thông tin khách hàng

Thông tin công ty